proposta / proposal

Per determinar les característiques principals per a l’actuació artística conjunta en el sector del Mercat de la Llibertat, al districte de Gràcia, són necessaris dos aspectes fonamentals:

  • Definir un lema i associar-ne un cromatisme.

*Ambdós han estat seleccionats mitjançant un procés de participació amb els comerciants del sector de districte engrescat.

Definició de lema

Idea sel·leccionada com a referent per a l’execució de totes les propostes artístiques, sobre els tancaments determinats prèviament per l’organització.

  • El lema escollit és “vida al barri”


Definició de cromatisme

La carta de colors determinada que acompanyarà el “lema” prèviament definit,  absolutament necessària per reforçar la idea d’actuació conjunta, permetent identificar-lo amb el tarannà del sector de districte, i com a acció singular entre possibles actuacions posteriors.

  • El cromatisme escollit és  “blanc i negre + colors càlids”

%d bloggers like this: